G-CP2P4VE125

Voor werkgevers

Investeren in je bedrijf betekent investeren in je mensen

Heb jij werknemers die …

 • Twijfelen over de volgende stap in hun ontwikkeling?
 • Je bedrijf (door reorganisatie) moeten verlaten en begeleiding willen naar ander werk?
 • Last hebben van stress of faalangst?
 • Beter willen leren samenwerken?
 • Behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling?

Toename in werkstress en werkcomplexiteit

Functies veranderen, vervallen en er komen nieuwe bij. Ook de manier van werken verandert. De snelheid van veranderingen neemt exponentieel toe en daarmee ook het belang van werkgeluk. Veel medewerkers lopen hierbij vast of dreigen vast te lopen. Dit vraagt niet alleen om een organisatorische transitie, maar ook om een persoonlijke.

Mensen zijn de spil van de organisatie. Het geluk van mensen bepaalt grotendeels hoe goed een organisatie functioneert. Vroeger ging het medewerkers vooral om uren schrijven en geld verdienen. Millennials en generatie Z, die zich nu ook op de arbeidsmarkt begeven, hechten meer belang aan zingeving en zichzelf vernieuwen.

Hoe mijn coaching bijdraagt

Ik help medewerkers (inclusief leidinggevenden) bewuster te worden van zichzelf en leer hen de juiste vaardigheden en mindset te ontwikkelen, zodat zij keuzes kunnen maken in hun loopbaan die echt bij hen passen. Ze leren veerkrachtiger met veranderingen omgaan en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun werkgeluk.

Ik bied twee soorten individuele coachtrajecten:
Ander werk > begeleiding bij passende studie-/loopbaankeuzes  
Anders
werken > vergroten van persoonlijke effectiviteit.
Daarnaast geef ik ook workshops voor groepen medewerkers. Met hetzelfde doel om zelfbewuster meer regie te pakken en zo meer werkgeluk te
creëren

Mijn coaching is erop gericht om zoveel mogelijk proactief aan de slag te gaan, zodat werknemers niet eerst vastlopen en/of uitvallen. Nu wordt er vaak reactief gehandeld met alle nadelige gevolgen van dien. Juist in deze onzekere tijden met snelle (technologische) ontwikkelingen is het van belang regelmatig bewust stil te staan om in de juiste richting duurzaam vooruit te gaan.

Voor medewerkers levert dit op:

N

Meer regie

N

Meer energie en meer werkgeluk

N

Meer zelfvertrouwen

N

Minder piekeren

N

Meer in flow werken en focus ervaren

Voor werkgevers levert dit op:

N

Lager ziekteverzuim

N

Hogere medewerkerstevredenheid

N

Hogere productiviteit

N

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

N

Lagere personeelskosten

‘Meer werkgeluk resulteert in lagere personeelskosten en een succesvollere organisatie.’

Het belang van duurzame inzetbaarheid

Als voormalig HR-adviseur realiseer ik me het belang van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers die op de juiste plek zitten, die doen wat bij hun kwaliteiten en drijfveren past en zich blijven ontwikkelen, ervaren meer werkgeluk. Maar dat niet alleen: ze zijn ook productiever, verzuimen minder en zijn succesvoller en gemotiveerder.

Onderzoek van Sonja Lyubomirsky toont aan dat ons geluk wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Genetische aanleg (50%)
 • Ons eigen handelen (40%)
 • Omgevingsfactoren (10%)

Als bedrijf kun je de omgevingsfactoren verbeteren. Mijn coaching richt zich op het handelen van de medewerkers zelf. Inclusief het leren accepteren wat je niet kunt veranderen. Persoonlijke veranderingen in denkwijze en gedrag kunnen een groot en duurzaam positief effect opleveren. Zelfbewustzijn is hiervoor een grote stap. Omdat iedereen unieke talenten en worstelingen heeft, bied ik persoonlijke trajecten aan en maatwerk.

Ik stel de juiste vragen, bied structuur en geef informatie. De medewerker krijgt de ruimte om zelf tot inzichten en conclusies te komen. Ik ben ervan overtuigd dat coaching de meest effectieve en duurzame manier is om je persoonlijk te ontwikkelen en met problemen om te gaan.

Hierbij maak ik gebruik van professionele methodieken (o.a. NLP, ACT, TA) en instrumenten, zoals een wetenschappelijk onderbouwd assessmentrapport van OTM.

‘The bamboo that bends is stronger than the oak that resists.’

Elk bedrijf heeft er baat bij als een medewerker…

N

Op de juiste plek zit

N

Zijn/haar kwaliteiten maximaal benut

N

Veerkrachtig met tegenslagen en veranderingen kan omgaan

N

Intrinsiek gemotiveerd is

N

Prettig kan samenwerken

N

Duurzaam inzetbaar is

N

Met plezier aan het werk is

N

Persoonlijk leiderschap toont

N

Minder begeleiding nodig heeft

Workshops – Meer rendement uit je talent en Van werkdruk naar werkgeluk

Naast mijn reguliere een-op-een coaching bied ik ook workshops aan voor groepen medewerkers bij organisaties. Op een speelse manier gaan medewerkers vooral zelf en in kleine groepjes aan de slag met verschillende opdrachten. Ze leren meer over hun kwaliteiten, waarden en energiegevers en hoe ze deze optimaal kunnen inzetten. Met als doel dat zij de regie pakken over hun loopbaan en zo meer werkgeluk creëren.

Enkele reacties van deelnemers:

 • “Het was een eyeopener en een duw in de goede richting.”
 • “Ik vond de workshop verhelderend: het zet je aan het denken en was interactief.”
 • “Iedereen durfde zich kwetsbaar op te stellen. Dat kan alleen als er vertrouwen is, dus dat vond ik bijzonder.”

‘It is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can manage change best.’ – Charles Darwin.

Interesse of vragen?

Stuur een bericht